Rezervačný systém Reservio (RS)

Online rezervácia - všeobecné podmienky fungovania. 
 
 
1. Zákazník si najskôr po stlačení tlačítka Online rezervácia, zvolí službu o ktorú má záujem, následne si vyberie termín aj čas.
 
2. Vyplní meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo, prípadne pripíše poznámku.
 
3. Zákazník po oboznámení sa s podmienkami spracovnia osobných údajov a odsúhlasení, vytvorí rezerváciu.
 
4. Rezervácie sa po vytvorení zobrazí nasledovne:
a) v RS ako “Nová žiadosť o rezerváciu“ ktorá čaká na potvrdenie zo strany prevádzky
b) zákazník dostane potvrdzujúci e-mail “Rezervácia čaká na potvrdenie“
 
5. Zákazník berie na vedomie, že prevádzka je oprávnená rezerváciu kedykoľvek z objektívnych dôvodov zmeniť/zamietnúť/úplne zrušiť. V takom prípade zákazník bude vyrozumený cez rezervačný systém alebo e-mailom a bude mu ponúknutý náhradný termín. V prípade, že prevádzka prevezme rezerváciu pri pulte, ale nestihne ešte nahodiť do rezervačného systému a zároveň sa voľný termín zaplní online, prednosť rezervácie termínu má zákazník pri pulte.
 
6. Po schválení rezervácie, zo strany prevádzky, príde zákazníkovi e-mail “Potvrdenie rezervácie“.
 
7. RS automaticky zasiela upozornenie “Pripomenutie blížiaceho termínu rezervácie“ ktoré zákazník obdrží e-mailom 2 dni pred 
rezervovaným termínom.
 
8. Zákazník berie na vedomie:
a) poskytovateľ má záujem o poskytovanie vysoko kvalitných služieb elektronického rezervačného systému pre všetkých zákazníkov RS. 
Za týmto účelom je zákazník povinný zrušiť/stornovať svoju rezerváciu najneskôr do dátumu aký má uvedený v e-maily 
“Potvrdenie rezervácie“
b) prevádzka je oprávnená nepotvrdiť rezerváciu zákazníkovi, ktorý predtým nevyužil rezervovaný termín, do prideleného dátumu ho 
nezrušil/nestornoval a prevádzku o tom vopred žiadnym spôsobom neinformoval.
 
9. Prevádzka nezodpovedá za neposkytnutie služby RS v prípadoch výpadku dodávky elektrickej
energie, výpadku dátovej siete ani za funkčnosť dátovej siete zákazníka alebo zariadenia.