Rezervačný systém Reservio (RS)

Všeobecné podmienky objednávania a fungovania rezervačného systému. 
 
 
1. Zákazník si najskôr po stlačení tlačítka Online rezervácia, zvolí službu o ktorú má záujem, následne si vyberie termín aj čas.
 
2. Vyplní meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo, prípadne pripíše poznámku.
 
3. Zákazník po oboznámení sa s podmienkami spracovnia osobných údajov a ich odsúhlasení, vytvorí rezerváciu.
 
4. Rezervácia sa po vytvorení zobrazí nasledovne:
a) v RS ako “Nová žiadosť o rezerváciu“ ktorá čaká na potvrdenie zo strany prevádzky
b) zákazník dostane potvrdzujúci e-mail “Rezervácia čaká na potvrdenie“
 
5. Zákazník berie na vedomie, že prevádzka je oprávnená rezerváciu kedykoľvek z objektívnych dôvodov zmeniť/zamietnúť/úplne zrušiť. V takom prípade zákazník bude vyrozumený cez rezervačný systém alebo e-mailom a bude mu ponúknutý náhradný termín. Prednosť rezervácie termínu má zákazník pri pulte.
 
6. Po schválení rezervácie, zo strany prevádzky, príde zákazníkovi e-mail “Potvrdenie rezervácie“.
 
7. RS automaticky zasiela upozornenie “Pripomenutie blížiaceho termínu rezervácie“ a zákazník ho obdrží e-mailom 2 dni pred rezervovaným termínom.
 
8. Zákazník berie na vedomie:
a) prevádzka má záujem o poskytovanie vysoko kvalitných služieb elektronického rezervačného systému pre všetkých zákazníkov RS. 
Za týmto účelom je zákazník povinný zrušiť/stornovať svoju rezerváciu najneskôr do dátumu aký má uvedený v e-maily 
“Potvrdenie rezervácie“
 
b) zákazníkovi, ktorý predtým nevyužil rezervovaný termín, do prideleného dátumu ho nezrušil/nestornoval a vopred o tom žiadnym spôsobom pracovníkov neinformoval, je prevádzka oprávnená NEPOTVRDIŤ ďalšiu rezerváciu alebo pri najbližšej návšteve naúčtovať zákazníkovi POPLATOK vo výške 5,- eur za NEDODRŽANIE TERMÍNU BEZ ODHLÁSENIA. 
Nezáleží akým spôsobom bol termín rezervovaný, poplatok platí pre všetky objednávky: telefonicky, sms, e-mail, online... 
2./ Prednosť rezervácie termínu má zákazník pri pulte, ďalšia rezervácia sa automaticky dostáva na čakačku a zákazník o tom bude informovaný. 
3./ Zákazníkovi, ktorý predtým nevyužil rezervovaný termín, do prideleného dátumu ho nezrušil ani o tom vopred žiadnym spôsobom neinformoval, je prevádzka oprávnená: NEPOTVRDIŤ ďalšiu rezerváciu alebo pri najbližšej návšteve zaúčtovať POPLATOK vo výške 5,-eur za nedodržanie termínu bez odhlásenia. 
 
9. Prevádzka nezodpovedá za neposkytnutie služby RS v prípadoch výpadku dodávky elektrickej
energie, výpadku dátovej siete ani za funkčnosť dátovej siete zákazníka alebo zariadenia.