25. mája 2018 vstupuje do platnosti 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR

Spoločnosť Reservio prijala všetky potrebné opatrenia na dodržanie zásad GDPR a

pomohla svojim zákazníkom splniť požiadavky, ktoré pre nich vyplývajú z tohto nariadenia Európskej únie.

GDPR (The General Data Protection Regulation) je Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov, ktoré zahŕňa nasledujúce požiadavky:

• Osobné údaje musia byť spracovávané legálnym a transparentným spôsobom a musia byť využívané len

tak, ako to dotyčná osoba očakáva.

• Osobné údaje musia byť zbierané a využité len pre konkrétny účel. Firma musí uviesť, prečo tieto údaje

potrebuje.

• Osobné údaje nesmú byť uchovávané dlhšie ako je nezbytne potrebné.

• Klienti majú právo na prístup k svojim osobným údajom, môžu požiadať o výpis, úpravu, vymazanie,

obmedzenie alebo presunutie do inej spoločnosti.

Dodržiavanie GDPR je povinné pre všetky subjekty podnikajúce v EU i pre každého, kto spracováva osobné údaje občanov Európskej únie.

Podľa toho, akým spôsobom zaobchádzate s osobnými údajmi, sú na vás v rámci GDPR kladené rozdielne požiadavky. 

Správca (kontrolór) alebo Procesor:

Správca - Ak využívate rezervačný systém Reservio a podnikáte v rámci Európskej únie alebo s občanmi Európskej únie, na dodržanie požiadaviek GDPR pre vás vyplývajú povinnosti ako správcovi.

Procesor - Tým je subjekt, ktorý spracováva osobné údaje vašich klientov. Od 25. mája 2018 je

ním Reservio, ktoré je pripravené vám pomôcť s požiadavkami na dotazy týkajúce sa ochrany údajov zo strany vašich zákazníkov.

Na dodržanie zásad GDPR Reservio pre vás pripravilo niekoľko nástrojov:

• Aktualizovali sme Všeobecné podmienky a Pravidla ochrany súkromia, ktoré sú v súlade s GDPR.

Noví užívatelia Reservia ich musia odsúhlasiť zaškrtnutím políčka Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a Pravidlami ochrany súkromia pri registrácii na stránke Vytvoriť účet a nasledovne potvrdiť tlačidlom uložiť. Užívatelia, ktorí sú už zaregistrovaní, ich musia odsúhlasiť pri prihlásení do svojho účtu na stránke Prihlásiť sa do účtu.

• Pre potreby vášho podnikania máte možnosť definovať si vlastné podmienky, ktoré musí váš zákazník odsúhlasiť pri vytváraní rezervácie. Vlastné podmienky si nastavíte v záložke Podnikanie, Môj účet, vyberte tlačidlo Nastavenie. Na konci prvej časti Rezervácie doplníte do rámčeka vlastný text vašich podmienok. V karte každého klienta uvidíte, či vám poskytol súhlas k uloženiu svojich údajov.

• Na export evidovaných údajov o zákazníkovi nájdete v karte každého klienta možnosť stiahnuť si výpis

týchto údajov a poskytnúť mu ich. V záložke Klienti si vyberte konkrétnu osobu a kliknite na ikonu Upraviť klienta. V jeho karte je tlačidlo Export, ktorým si údaje stiahnete.

• Editovať a vymazať evidované údaje o klientovi je možné v karte zákazníka. V záložke Klienti si vyberte konkrétne meno klienta a kliknite na tlačidlo Upraviť klienta. Umožní vám to upraviť jeho údaje v karte alebo ich vymazať pomocou tlačidla Odstrániť. Odstránením údajov dôjde k ich anonymizácii, čím sa odstránia z histórie.

• Upravili sme interné procesy a prístupy, aby sme zaistili bezpečnosť údajov o zákazníkoch v rámci poskytovaných služieb Reservia.

Spracúvanie osobných údajov prevádzkou MANIKÚRA

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov 
(dňa 25. 5. 2018), všeobecne známe pod skratkou GDPR, by sme vás radi informovali:
                               
Vaše údaje sú u nás v bezpečí a používame ich na to, aby sme Vám uľahčili objednávanie sa k nám na služby hlavne prostredníctvom online rezervácie.
 
                                               Katarína Kadlecová - manikúra a Martina Orosová - pedikúra
                          Adresa prevádzky: Hotel Bratislava, 1. poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava 
                                                                                   (“Prevádzka“)
 
K akým údajom máme prístup:
Prevádzka má prístup prostredníctvom rezervačného systému Reservio k osobným údajom klienta 
v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
 
Za akým účelom sú údaje zbierané:
Údaje meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo klienta sú zbierané v rezervačnom systéme Reservio 
za účelom využívania služieb online rezervačného systému, najmä však za účelom vykonania rezervácie 
na služby, ktoré prevádzka poskytuje.
 
Na aké účely sú tieto údaje využívané:
Tieto údaje klientov využíva prevádzka len pre vzájomnú komunikáciu, v žiadnom prípade ich neposkytuje tretím stranám a neslúžia na komerčné účely.
 
Ďalšie podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov:
1. Údaje poskytuje klient pri rezervácii dobrovoľne a je iba na jeho slobodnom rozhodnutí aké údaje 
poskytne a akým spôsobom rezerváciu uskutoční.
2. Pri vytváraní rezervácie cez rezervačný systém Reservio, klient zakliknutím súhlasí so spracovaním
osobných údajov pre účely komunikácie. 
3. Pri vytváraní rezervácie cez telefón, sms lebo e-mail, klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie, potvrdí  svojim podpisom, pri prvej návšteve na prevádzke. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. 
4. Raz poskytnútý súhlas je možné kedykoľvek jednoducho odvolať. Prevádzka je rozsahom poskytnutého súhlasu viazaná a plne ho rešpektuje.
 
Ako zaobchádzame s údajmi našich klientov:
1. V rezervačnom systéme si prevádzka ponecháva údaje klientov za obdobie posledných dvoch rokov, staršie údaje sú vymazané. Vymazaním údajov dôjde k ich anonymizácii, čím sa odstránia z histórie.
2. Ak sa klient rozhodne pre ukončenie vzťahu s prevádzkou a požiada o vymazanie svojich údajov
skôr, bude mu vyhovené bez zbytočného odkladu. Požiadavku o vymazanie osobných údajov klient
zasiela na e-mailovú adresu prevádzky: info@mani-pedi.eu

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (dňa 25. 5. 2018), všeobecne známe pod skratkou GDPR, by sme vás radi informovali:                             

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a používame ich na to, aby sme Vám uľahčili objednávanie sa k nám na služby hlavne prostredníctvom online rezervácie.

  Katarína Kadlecová  Adresa prevádzky: Hotel Bratislava, 1. poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava  821 03  

K akým údajom máme prístup

Prevádzka má prístup prostredníctvom rezervačného systému Reservio k osobným údajom klienta v rozsahu: 

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • telefónne číslo

Za akým účelom sú údaje zbierané

Údaje meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo klienta sú zbierané v rezervačnom systéme Reservio za účelom využívania služieb online rezervačného systému, najmä však za účelom vykonania rezervácie na služby, ktoré prevádzka poskytuje. 

Na aké účely sú tieto údaje využívané

Tieto údaje klientov využíva prevádzka len pre vzájomnú komunikáciu, v žiadnom prípade ich neposkytuje tretím stranám a neslúžia na komerčné účely.

Ďalšie podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov

1. Údaje poskytuje klient pri rezervácii dobrovoľne a je iba na jeho slobodnom rozhodnutí aké údaje poskytne a akým spôsobom rezerváciu uskutoční.

2. Počas procesu rezervácie online cez rezervačný systém Reservio, bude klient vyzvaný aby potvrdil, že súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie. 

3. Pri vytváraní rezervácie cez telefón, sms lebo e-mail, klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie, potvrdí  svojim podpisom, pri prvej návšteve na prevádzke. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. 

4. Raz poskytnútý súhlas je možné kedykoľvek jednoducho odvolať. Prevádzka je rozsahom poskytnutého súhlasu viazaná a plne ho rešpektuje.

Ako zaobchádzame s údajmi našich klientov

1. V rezervačnom systéme si prevádzka ponecháva údaje klientov za obdobie posledných dvoch rokov, staršie údaje sú vymazané. Vymazaním údajov dôjde k ich anonymizácii, čím sa odstránia z histórie.

2. Ak sa klient rozhodne pre ukončenie vzťahu s prevádzkou a požiada o vymazanie svojich údajov skôr, bude mu vyhovené bez zbytočného odkladu. Požiadavku o vymazanie osobných údajov klient zasiela na e-mailovú adresu prevádzky: info@mani-pedi.eu

Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o sprístupnenie informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu info@mani-pedi.eu