Spracúvanie osobných údajov.

 
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov 
(dňa 25. 5. 2018), všeobecne známe pod skratkou GDPR, by sme vás radi informovali:
                               
Vaše údaje sú u nás v bezpečí a používame ich na to, aby sme Vám uľahčili objednávanie sa k nám na služby hlavne prostredníctvom online rezervácie.
 
                                               Katarína Kadlecová - manikúra a Martina Orosová - pedikúra
                          Adresa prevádzky: Hotel Bratislava, 1. poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava 
                                                                                   (“Prevádzka“)
 
K akým údajom máme prístup:
Prevádzka má prístup prostredníctvom rezervačného systému Reservio k osobným údajom klienta 
v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
 
Za akým účelom sú údaje zbierané:
Údaje meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo klienta sú zbierané v rezervačnom systéme Reservio 
za účelom využívania služieb online rezervačného systému, najmä však za účelom vykonania rezervácie 
na služby, ktoré prevádzka poskytuje.
 
Na aké účely sú tieto údaje využívané:
Tieto údaje klientov využíva prevádzka len pre vzájomnú komunikáciu, v žiadnom prípade ich neposkytuje tretím stranám a neslúžia na komerčné účely.
 
Ďalšie podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov:
1. Údaje poskytuje klient pri rezervácii dobrovoľne a je iba na jeho slobodnom rozhodnutí aké údaje 
poskytne a akým spôsobom rezerváciu uskutoční.
2. Pri vytváraní rezervácie cez rezervačný systém Reservio, klient zakliknutím súhlasí so spracovaním
osobných údajov pre účely komunikácie. 
3. Pri vytváraní rezervácie cez telefón, sms lebo e-mail, klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie, potvrdí  svojim podpisom, pri prvej návšteve na prevádzke. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. 
4. Raz poskytnútý súhlas je možné kedykoľvek jednoducho odvolať. Prevádzka je rozsahom poskytnutého súhlasu viazaná a plne ho rešpektuje.
 
Ako zaobchádzame s údajmi našich klientov:
1. V rezervačnom systéme si prevádzka ponecháva údaje klientov za obdobie posledných dvoch rokov, staršie údaje sú vymazané. Vymazaním údajov dôjde k ich anonymizácii, čím sa odstránia z histórie.
2. Ak sa klient rozhodne pre ukončenie vzťahu s prevádzkou a požiada o vymazanie svojich údajov
skôr, bude mu vyhovené bez zbytočného odkladu. Požiadavku o vymazanie osobných údajov klient
zasiela na e-mailovú adresu prevádzky: info@mani-pedi.eu

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (dňa 25. 5. 2018), všeobecne známe pod skratkou GDPR, by sme vás radi informovali:                             

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a používame ich na to, aby sme Vám uľahčili objednávanie sa k nám na služby hlavne prostredníctvom online rezervácie.

  Katarína Kadlecová - manikúra a Martina Sopúchová - pedikúra

  Adresa prevádzky: Hotel Bratislava, 1. poschodie, č.dverí 137, Seberíniho 9, Bratislava  821 03  

 

K akým údajom máme prístup

Prevádzka má prístup prostredníctvom rezervačného systému Reservio k osobným údajom klienta v rozsahu: 

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • telefónne číslo

Za akým účelom sú údaje zbierané

Údaje meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo klienta sú zbierané v rezervačnom systéme Reservio za účelom využívania služieb online rezervačného systému, najmä však za účelom vykonania rezervácie na služby, ktoré prevádzka poskytuje. 

Na aké účely sú tieto údaje využívané

Tieto údaje klientov využíva prevádzka len pre vzájomnú komunikáciu, v žiadnom prípade ich neposkytuje tretím stranám a neslúžia na komerčné účely.

Ďalšie podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov

1. Údaje poskytuje klient pri rezervácii dobrovoľne a je iba na jeho slobodnom rozhodnutí aké údaje poskytne a akým spôsobom rezerváciu uskutoční.

2. Počas procesu rezervácie online cez rezervačný systém Reservio, bude klient vyzvaný aby potvrdil, že súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie. 

3. Pri vytváraní rezervácie cez telefón, sms lebo e-mail, klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie, potvrdí  svojim podpisom, pri prvej návšteve na prevádzke. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. 

4. Raz poskytnútý súhlas je možné kedykoľvek jednoducho odvolať. Prevádzka je rozsahom poskytnutého súhlasu viazaná a plne ho rešpektuje.

Ako zaobchádzame s údajmi našich klientov

1. V rezervačnom systéme si prevádzka ponecháva údaje klientov za obdobie posledných dvoch rokov, staršie údaje sú vymazané. Vymazaním údajov dôjde k ich anonymizácii, čím sa odstránia z histórie.

2. Ak sa klient rozhodne pre ukončenie vzťahu s prevádzkou a požiada o vymazanie svojich údajov skôr, bude mu vyhovené bez zbytočného odkladu. Požiadavku o vymazanie osobných údajov klient zasiela na e-mailovú adresu prevádzky: info@mani-pedi.eu

Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať o sprístupnenie informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu info@mani-pedi.eu