25. mája 2018 vstupuje do platnosti 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR

Spoločnosť Reservio prijala všetky potrebné opatrenia na dodržanie zásad GDPR a

pomohla svojim zákazníkom splniť požiadavky, ktoré pre nich vyplývajú z tohto nariadenia Európskej únie.

GDPR (The General Data Protection Regulation) je Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov, ktoré zahŕňa nasledujúce požiadavky:

• Osobné údaje musia byť spracovávané legálnym a transparentným spôsobom a musia byť využívané len tak, ako to dotyčná osoba očakáva.

• Osobné údaje musia byť zbierané a využité len pre konkrétny účel. Firma musí uviesť, prečo tieto údaje potrebuje.

• Osobné údaje nesmú byť uchovávané dlhšie ako je nezbytne potrebné.

• Klienti majú právo na prístup k svojim osobným údajom, môžu požiadať o výpis, úpravu, vymazanie, obmedzenie alebo presunutie do inej spoločnosti.

Dodržiavanie GDPR je povinné pre všetky subjekty podnikajúce v EU i pre každého, kto spracováva osobné údaje občanov Európskej únie.

Podľa toho, akým spôsobom zaobchádzate s osobnými údajmi, sú na vás v rámci GDPR kladené rozdielne požiadavky. 

Správca (kontrolór) alebo Procesor:

Správca - Ak využívate rezervačný systém Reservio a podnikáte v rámci Európskej únie alebo s občanmi Európskej únie, na dodržanie požiadaviek GDPR pre vás vyplývajú povinnosti ako správcovi.

Procesor - Tým je subjekt, ktorý spracováva osobné údaje vašich klientov. Od 25. mája 2018 je ním Reservio, ktoré je pripravené vám pomôcť s požiadavkami na dotazy týkajúce sa ochrany údajov zo strany vašich zákazníkov.

Na dodržanie zásad GDPR Reservio pripravilo niekoľko nástrojov:

• Aktualizovali sme Všeobecné podmienky a Pravidla ochrany súkromia, ktoré sú v súlade s GDPR.

Noví užívatelia Reservia ich musia odsúhlasiť zaškrtnutím políčka Súhlasím so Všeobecnými podmienkami a Pravidlami ochrany súkromia pri registrácii na stránke. 

Vytvoriť účet a nasledovne potvrdiť tlačidlom uložiť. Užívatelia, ktorí sú už zaregistrovaní, ich musia odsúhlasiť pri prihlásení do svojho účtu na stránke Prihlásiť sa do účtu.

Pre potreby vášho podnikania máte možnosť definovať si vlastné podmienky, ktoré musí váš zákazník odsúhlasiť pri vytváraní rezervácie. V karte každého klienta uvidíte, či vám poskytol súhlas k uloženiu svojich údajov.

• Na export evidovaných údajov o zákazníkovi nájdete v karte každého klienta možnosť stiahnuť si výpis týchto údajov a poskytnúť mu ich. 

• Editovať a vymazať evidované údaje o klientovi je možné v karte zákazníka. Umožní vám to upraviť jeho údaje v karte alebo ich vymazať pomocou tlačidla Odstrániť. Odstránením údajov dôjde k ich anonymizácii, čím sa odstránia z histórie.

• Upravili sme interné procesy a prístupy, aby sme zaistili bezpečnosť údajov o zákazníkoch v rámci poskytovaných služieb Reservia.