MHD: imhd.sk/ba/cestovne-poriadky

- autobus: 78 (Súmračná) 96 alebo 196 (DK Ružinov)

- električka: 8, 9 (Súmračná)

- trolejbus: 201, 202 (Gagarinova)