Podmienky objednávania. 

 
1. Po stlačení tlačítka Online rezervácia  si zvolíte službu o ktorú máte záujem, následne si vyberiete termín aj čas. 
Vyplníte meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo, prípadne pripíše poznámku.
 
2. Vytvoreniu rezervácie predchádza oboznámenie sa s podmienkami spracovnia osobných údajov a ich odsúhlasenie.
 
3. Takto vytvorená rezervácia sa zobrazí v RS ako “Nová žiadosť o rezerváciu“ a čaká na potvrdenie zo strany prevádzky, dostanete 
potvrdzujúci e-mail "Rervácia čaká na potvrdenie"
 
4. Po schválení rezervácie, zo strany prevádzky,obdržíte e-mail “Potvrdenie rezervácie“.
Venujte pozornosť tomuto oznámeniu, nakoľko prevádzka má záujem o poskytovanie vysoko kvalitných služieb elektronického rezervačného systému 
pre všetkých zákazníkov. Za týmto účelom je potrebné zrušiť/stornovať svoju rezerváciu najneskôr do dátumu aký je uvedený v e-maily "Potvrdenie rezervácie.
 
5. Prevádzka je oprávnená rezerváciu kedykoľvek z objektívnych dôvodov zmeniť/zamietnúť/úplne zrušiť. V takom prípade budete vyrozumený cez rezervačný systém alebo e-mailom a bude vám ponúknutý náhradný termín. Prednosť rezervácie termínu má zákazník pri pulte.
 
6. RS automaticky zasiela 3 dni pred rezervovaným termínom e-mailom upozornenie "Pripomenutie blížiaceho termínu rezervácie"
 
7. Zákazník berie na vedomie
Platí pre všetky objednávky prijaté online, e-mailom, SMSkou ale aj telefonicky.
  • Vytvorením rezervácie zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami objednávania a berie ich na vedomie.
  • !!!  V prípade, že sa na objednaný termín neviete dostaviť, je potrebné odhlásiť sa vopred. 
  • MEŠKANIE na termín = akceptujeme maximálne 10 min. Neskorší príchod je na úkor výkonu objednanej služby. 
  •  
3./ Zákazníkovi, ktorý predtým nevyužil rezervovaný termín, do prideleného dátumu ho nezrušil ani o tom vopred žiadnym spôsobom neinformoval, je prevádzka oprávnená: NEPOTVRDIŤ ďalšiu rezerváciu alebo pri najbližšej návšteve zaúčtovať POPLATOK vo výške 5,-eur za nedodržanie termínu bez odhlásenia.
8. Prevádzka nezodpovedá za neposkytnutie služby RS v prípadoch výpadku dodávky elektrickej
energie, výpadku dátovej siete ani za funkčnosť dátovej siete zákazníka alebo zariadenia.